La Bacău a fost lansat programul ”Managementul calităţii în educaţie”

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” din Bacău a lansat, sâmbătă, programul de formare continuă ”Managementul calităţii în educaţie”, destinat profesorilor din şcolile şi liceele judeţului. La evenimentul găzduit sala ”Ateneu” au fost prezente peste 300 de cadre didactice.

”Acest program de formare a fost acreditat şi reprezintă o premieră în şcoala românească. Particularitatea lui rezidă din conţinutul specializat, el adresându-se tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, nu numai managerilor de unităţi şcolare ori responsabililor Comisiilor de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, care funcţionează la nivelul acestora”, a declarat Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic Bacău.

Potrivit acestuia, programul ”Managementul calităţii în educaţie” are o valoare de 25 de credite profesionale transferabile. Echipa de formatori este compusă din metodişti şi experţi în domeniul educaţiei şi învăţământului, profesori universitari şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Programul propriu-zis de pregătire va însuma 89 de ore de cursuri în care vor fi acoperite subiecte precum filosofia şi conceptul calităţii, standardele de calitate aplicabile în domeniul producţiei şi serviciilor specifice educaţiei, sistemul de management şi asigurarea calităţii, activitatea comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii şi procesul de evaluare instituţională. AGERPRES