Prof. univ. dr. Maria Dorobanțu, preşedintele grupului de lucru al Societăţii Europene de Hipertensiune, a conferenţiat la Școlile doctorale și Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul UVVG

uvvg_dorobantu1Prof. univ. dr. Maria Dorobanțu, preşedintele grupului de lucru al Societăţii Europene de Hipertensiune, profesor de Cardiologie şi Medicină internă la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, DHC al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, din nou la Școlile doctorale și Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul UVVG.

Conducători de doctorat – prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Maria Puşchiţă, prof. univ. dr. Corina Zorilă, prof. univ. dr. Liana Moş, director departament de coordonare al facultăților din domeniul sănătate, studenți-doctoranzi și cadre didactice din cadrul Facultății de Medicină a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, au participat, pe 25 noiembrie, în Sala de Conferințe și la Institutul de Științe ale Vieții din Campusul Universitar “Vasile Goldiș”, la prelegerea interactivă cu titlul “Ce înseamnă “știut” și “cunoaștere” în cercetare. Tehnica “construcției” unui proiect de cercetare”. Prelegerea a fost susţinută de doamna prof. univ. dr. Maria Dorobanțu, din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, fondator şi președinte al Societăţii Române de Hipertensiune și preşedintele grupului de lucru al Societăţii Europene de Hipertensiune – WG 6 ESC, șef al Clinicii de Cardiologie, Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, membru al Academiei de Științe Medicale, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.
Prof. univ. dr. Maria Dorobanțu este o personalitate reprezentativă a lumii medicale în domeniul cardiologiei la nivel naţional şi european, iar prin proiectele de cercetare ştiinţifică, dublate de profesionalism, în activitatea clinică, a construit pas cu pas reputaţia unei Clinici de referinţă în România, în cardiologia europeană.
Doamna profesor Maria Dorobanțu a discutat și cu cercetătorii Institutului de Ştiințe ale Vieții din cadrul UVVG și a propus direcţii de colaborare, prin proiecte care se vor derula împreună cu Societatea Română de Hipertensiune condusă de domnia sa, Spitalul Clinic de Urgență Fundeni, prin Clinica de Cardiologie, deschizând astfel o nouă colaborare a Universității de Vest “Vasile Goldiș” cu prestigioasa Universitate “Carol Davila” din București.
Prof. univ. dr. Maria Dorobanțu, din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, preşedinte al grupului de lucru al Societăţii Europene de Hipertensiune, ne-a declarat: “Ne-am exprimat liber și am încercat să înțelegem ce am putea face. Este nevoie ca, după terminarea Facultăţii, din partea celor care acced la titlul de doctor în științe medicale, să înţeleagă că, statutul de student-doctorand implică o muncă altfel decât până acum, o muncă de cercetare într-un domeniu pe care fiecare și-l alege. De exemplu, în Belgia, cutuma este să nu fie acceptat la Doctorat cineva care nu are minimum două articole publicate din cercetările anterioare. Studiile doctorale sunt iniţierea unor domenii de cercetare, care ulterior trebuie să fie continuate, pentru că o teză de doctorat nu reprezintă, după susținerea ei, terminarea acelui capitol”.
“Trebuie să cunoaștem și să ne mobilizăm mintea și spiritul mult mai mult decât să mergem într-o sală de bibliotecă. Să reflectăm asupra a ceea ce citim și să vedem dacă suntem în stare să adăugăm și noi ceva. Am prezentat această metodologie de studiu pe care l-am făcut și noi, care este o dovadă de rigoare științifică a unei cercetări. Voi veni cu plăcere la Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” pentru a aborda și alte aspecte și mi-ar face mare plăcere să văd tinerii, care au părut interesați de discursul meu, că îmi vor povesti ceva din ceea ce au realizat. Ar fi un schimb de idei altfel, adică să vină ei cu cercetările pe care le-au făcut și să le discutăm împreună”, a precizat prof. univ. dr. Maria Dorobanțu.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest “Vasile Goldiș”, a subliniat: “La invitația Școlii Doctorale de Medicină din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, am avut un oaspete deosebit, pe doamna prof. univ. dr. Maria Dorobanțu, care este un specialist cu renume internaţional, în bolile cardio-vasculare. Domnia sa ne-a onorat cu prezenţa şi îi adresăm mulţumiri pentru că a revenit în mijlocul nostru discutând o problemă actuală: modul de abordare al tematicilor pentru tezele de doctorat și postdoctorat. Doamna profesor Maria Dorobanțu a încheiat recent un proiect european de mare anvergură, de peste 7,5 milioane euro și a constituit în Clinica pe care o conduce un Centru de excelență pentru bolile cardiovasculare”.
“În cadrul sistemului de perfecționare al doctoranzilor din cadrul celor două Şcoli doctorale ale Universității noastre – Școala Doctorală de Medicină și Școala Doctorală de Biologie, d-na academician Maria Dorobanțu a prezentat doctoranzilor noștri modele de studiu clinic şi de analiză statistică, precum şi rezultatele preliminare ale “Studiului Epidemiologic asupra Prevalenţei Hipertensiunii Arteriale și a Riscului Cardiovascular în România”. Hipertensiunea arterială, alături de ceilalţi factori de risc cardiovascular, reprezintă probleme majore la nivelul sănătăţii populaţiei, iar județul nostru se situează pe un loc fruntaş la nivel naţional. Studenţii-doctoranzi au fost extrem de interesaţi de aspectele ridicate, în special prevenţia, alimentaţia şi problemele legate de metabolism”, a concluzionat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.

uvvg_dorobantu2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *